Amstelveen - In coronajaar 2020 werd in Amstelveen over de hele linie fors meer afval ingezameld dan in 2019. De grootste stijging was waar te nemen bij papier- en kartoninzameling. 

Vorig jaar werd per inwoner 56 kilogram papier en karton ingezameld, terwijl dit in 2019 nog 43 kg was. De toename is zo fors dat het College van B en W  later dit jaar met voorstellen komt om de toegenomen hoeveelheden karton in ondergrondse containers te kunnen blijven verwerken, maar ook om verstoppingen die grote dozen vaak veroorzaken in ondergrondse containers te verminderen.

Dat blijkt uit een brief van het College van B en W aan de gemeenteraad over de gemeentelijke afvalprestaties.

Meer restafval in 2020

De ambitie van gemeente Amstelveen, om uiteindelijk per inwoner maximaal 100 kilogram restafval per jaar in te zamelen, kreeg een flinke douw  in coronajaar 2020. Om die doelstelling uiteindelijk te kunnen behalen werd enige jaren geleden besloten tot een nieuwe afvalinzamelingsmethodiek (in 2018/19 ingevoerd), met onder andere de inzet van ondergrondse afvalcontainers.

Amstelveen zat op de goede weg, maar de corona-periode, waarbij mensen veel meer thuis waren, zorgt voor een afwijking in de dalende restafvalcijfers en werpt de Amstelveense ambities terug. In 2020 werd in Amstelveen 23 procent meer restafval ingezameld dan in 2019.

Daartegenover staat een beperkte stijging van gescheiden en ingezameld PMD (plastic, metaal en drankkartons): dat steeg slechts met 2 procent van 29,2 kg (2019) naar 30 kg (2020) per inwoner.

Meer Grof afval: opruimwoede in lockdownperiode

Ook de hoeveelheid aangeboden grof afval in 2020 nam toe met 21 procent. Vooral tijdens de eerste lockdown constateerde de gemeente dat er veel grof afval werd aangeboden, overigens niet alleen op het Afvalbrengstation maar ook bij ondergrondse containers.

De hoeveelheid glas nam in Amstelveen toe met 9 procent, textiel met 4%, GFT met 7% en herbruikbare goederen met 9%. Uitzonderingen op deze stijgende trend zijn grof tuinafval (-9%) en autobanden (-44%).

Evaluatie grondstoffenplan

De gemeente evalueert dit jaar het ‘Grondstoffenplan 2017-2021’ . Belangrijkste doelstelling uit dit plan is om 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar te behalen. Dat is in coronajaar 2020 niet gelukt: het afvalscheidingspercentage ligt in 2020 op 61 procent en het restafval op 171 kg per inwoner.

De evaluatie wordt gebruikt voor een nieuw grondstoffenplan dat eind 2021 wordt voorgelegd. In dit plan wordt rekening gehouden met de situatie dat thuiswerken mogelijk meer de norm wordt.Reacties