Amstelveen – De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is verbouwereerd over de wijze waarop de organisatie van het Amsterdamse bos het participatietraject rond het Amsterdamse bos, waarin het hondenbeleid een cruciale rol speelt, vormgeeft. ‘Het lijkt erop dat de uitkomsten voor de hondenzonering allang vaststaan,’ stelt de partij.

BbA uit de kritiek met name naar aanleiding van een door de partij als schrijnend ervaren webinair ‘Hond en Natuur’ dat afgelopen week door het Amsterdamse Bos (gemeente Amsterdam) werd georganiseerd. De partij noemde het webinar een teleurstellende vertoning.

UPDATE: KLIK HIER VOO REACTIE WETHOUDER GORDON

Misplaatst

De partij concludeert onder andere dat deelnemers aan het webinar 'een misplaatst lesje in hondengedrag' kregen. Een boswachter zou bovendien 'een niet geheel onbevooroordeelde visie op honden en mensen in het bos' hebben gehad en daarbij kwam dat een onderzoeker die tijdens het webinar sprak liet merken het Amsterdame bos niet goed te kennen. Bovendien werden lastige vragen simpelweg niet behandeld.

Verbouwereerd

Kitty Huisman, sinds enige tijd actief betrokken bij bbA: 'Ik ben verbouwereerd. De vele vragen in de chat waren blijkbaar erg lastig. Hier had men duidelijk niet op gerekend. Vragen werden dan ook genegeerd en de selectief uitgekozen vragen werden afwijkend of niet beantwoord. Dat belooft niet veel goeds voor de interpretatie van de enquête die op de webpagina van het Amsterdamse Bos kan worden ingevuld. Het lijkt erop dat de uitkomsten voor de hondenzonering allang vaststaan.'

bbA Kitty Huisman.jpg
Kitty Huisman

Ernstige zorgen

BbA maakt zich ernstig zorgen over het participatieproces voor de aanpassingen in het bos volgens ‘het Bosplan’, dat Amstelveen in gezamenlijkheid met Amsterdam heeft opgesteld. Maar bbA vermoedt dat de gemeente Amsterdam op eigen houtje opereert en vraagt zich af of er sprake van vooringenomenheid.

'Na deze teleurstellende vertoning is het bijna beangstigend dat de organisator van het webinar in de aankondiging aangeeft dat bevindingen uit het onderzoek, tips en adviezen ‘een waardevolle bijdrage’ vormen in het participatietraject (over de hondenzonering in het bos) dat in september start.' 

Opheldering gevraagd: niet sollen met participatie

Inmiddels is door bbA contact gezocht met Amstelveens wethouder Floor Gordon  (D66) en zijn de ervaringen en zorgen gedeeld. Raadslid Jacqueline Solleveld: ' We willen weten welke rol Amstelveen hier heeft en hoe het kan dat gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos klaarblijkelijk op eigen houtje opereert. Het Amsterdamse Bos is van grote betekenis voor Amstelveen, haar inwoners en haar gebruikers. Het kan niet zo zijn dat er op deze wijze wordt gesold met participatie en de inbreng van onze inwoners.'

jacqueline_solleveld_bba.jpg
Jacqueline SolleveldReacties