Bij het monument ‘Aan hen die vielen’ heeft op 4 mei 2021 in besloten kring een kranslegging plaatsgevonden. Burgemeester Tjapko Poppens benadrukte in een korte toespraak het belang van herdenken.

In verband met corona was er ook dit jaar geen openbare herdenkingsbijeenkomst bij het monument dat is gelegen aan de Amsterdamseweg bij de ingang van het Broersepark.

“Het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt, wordt snel kleiner. Toch leeft de oorlog nog steeds in families.”, sprak de burgmeester.  “De pijn, het verdriet of het gemis worden vaak onbewust overgedragen aan volgende generaties.”

Bespreekbaar maken

Hoe wij ons tot de oorlog verhouden blijft een relevante vraag volgens de burgemeester, ook in 2021, 76 jaar na dato. “Door met elkaar te herdenken maken we de oorlog en het oorlogsleed bespreekbaar. Door met elkaar te herdenken geven we betekenis aan ons verleden. Nu de oorlog langer geleden is, kunnen we er met meer afstand naar kijken. Vanuit verschillende perspectieven, met meer nuance, soms zelfs kritischer, zoals de koning vorig jaar, maar zonder de generaties voor ons aan te klagen.”

Gedicht kinderburgemeester

Kinderburgemeester Elina droeg een gedicht voor van Ankie Peypers: “Dit gedicht heb ik gekozen omdat het zich overal op de wereld kan afspelen. Overal op de wereld zouden kinderen vrij moeten zijn. Jammer genoeg is dat nog niet zo is. Daar mogen we vandaag ook bij stil staan.”

Als je de vrijheid tegenkomt – Ankie Peypers

Als je de vrijheid tegenkomt

en de vrijheid staat stil

en zegt ‘jij’

het kan overal zijn

de eerste sneeuw

een zomervakantie

een dag in mei

het kan altijd

een t.v. journaal

een land ver weg

de stad waar je woont

kijk dan met je ogen

kijk met je hart

als de vrijheid stil staat en ‘jij’ zegt

loop niet voorbij.

De volledige toespraak van burgemeester Tjapko Poppens is terug te lezen op de website van gemeente AmstelveenReacties

Locatie