Amstelveen - Amstelveen heeft diverse gebieden binnen de gemeente aangewezen waar voortaan een lachgasverbod van kracht is.

Het gaat om plekken waar veel overlast is door lachgasgebruikers.

Lachgasverbod Amstelveen

Het verbod geldt bij alle jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) in Amstelveen (Laan Nieuwer Amstel, Oranjebaan, Schweitzerlaan en de Zetterij), maar ook wordt lachgasgebruik verboden op twee locaties in het Stadshart: het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en Van Heuven Goedhartlaan en het gebied rond Stroombaan.

Ook geldt voortaan een lachgasverbod in het gebied tussen Landtong, Kringloop, Groenhof en de Bovenkerkerpolder in de wijk Groenelaan. Het gaat daar om  alle voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte jeugd/kinderspeelplaatsen, speelvijvers, speelweiden/velden, sportvelden en zandbakken en
(school)pleinen.

APV Amstelveen

Er bestaat nog geen landelijke regelgeving in de vorm van een lachgasverbod, maar Amstelveen heeft het lachgasverbod op de genoemde locaties opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het lachgasverbod in de aangewezen gebieden is voorlopig ingesteld voor de duur van zes maanden. Personen mogen er geen lachgas  als roesmiddel gebruiken, maar mogen ook geen voorbereidingen daartoe te treffen of voorwerpen of stoffen bij zich hebben. Reacties