Amstelveen heeft een overeenkomst gesloten met historisch onderzoeker Bart Wallet, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Wallet gaat uitvoerig onderzoek doen naar de lotgevallen van Amstelveense Joden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en zal dat bundelen in een boek.

De overeenkomst met Wallet werd getekend in de burgemeesterskamer in het Amstelveense raadhuis, in het bijzijn van burgemeester Mirjam van ’t Veld en bestuursleden van Amstelveen Oranje, Hugo van der Kooij en David Serphos (oud-directeur van de Joodse Gemeente Amsterdam).

Het onderzoek van Wallet wordt uitgevoerd in het licht van het monumentale project Nooit meer Teruggekomen. In plaats van een stenen monument te realiseren, is Nooit meer teruggekomen een veel breder ‘monument’ met een educatief doel dat continu wordt aangevuld.

Het door historicus Wallet te verrichten wetenschappelijk onderzoek en het boek dat daaruit voortvloeit richt zich op de Amstelveense oorlogsgeschiedenis (inclusief de jaren ervoor en erna), met veel aandacht voor uit Amstelveen afkomstige vermoorde Joden.

Wallet is ook auteur van boeken over de Joodse begraafplaats Zeeburg en de geschiedenis van de Amsterdams-Hoogduitse gemeente NIHS.

David Serphos werkt in het kader van ‘Nooit meer teruggekomen’ aan video-interviews (in binnen- en buitenland) van overlevenden die in de oorlogsperiode kind waren. De interviews hebben een educatief doel.Reacties

Locatie