Amstelveen – Het Radio 10-carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ is de grootste oorzaak van een stijging van het aantal discriminatie meldingen in Amstelveen in 2020. 61 Amstelveners dienden een klacht in over het lied; meer dan de helft van de lokale meldingen in 2020.

Dat blijkt uit de Jaarrapportage van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), waar het College van B en W de Amstelveense gemeenteraad over heeft geïnformeerd. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) staat voor het gericht bestrijden en voorkomen van discriminatie en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen.

Discriminatie-incidenten Amstelveen

In 2020 werden 24 meldingen gemaakt van discriminatie-incidenten die plaatsvonden in de gemeente Amstelveen. Ook werden in 2020 in totaal door 99 inwoners van Amstelveen meldingen gedaan van discriminatie-incidenten die niet per defintie in Amstelveen plaatsvonden.  

Het betreft een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging is volgens het College van B en W vooral te verklaren door een bulkmelding over het als stigmatiserend omschreven Radio 10-lied 'Voorkomen is beter dan Chinezen’: 61 Amstelveners maakten er melding van.  De stijging in Amstelveen is niet uniek: het lied zorgde overal in het land voor een stortvloed aan klachten, onder meer het consumentenprogramma Radar kreeg er talloze binnen. Radio 10 bood er excuses voor aan.

Nieuw meldingen systeem

In 2020 is het MDRA begonnen met het apart rapporteren over meldingen die plaatsvinden in de gemeente Amstelveen (aangeduid met ‘plaats voorval’) en meldingen die gedaan zijn door inwoners uit de gemeente Amstelveen (aangeduid met ‘woonplaats melder’).  Een melder uit Amstelveen kan bijvoorbeeld een melding doen over een incident dat plaatsvond in Eindhoven.

Door de invoering van het nieuwe meldingen systeem kan het MDRA nauwkeuriger rapporteren over de trends en tendensen in de gemeente Amstelveen.Reacties