AMSTELVEEN - Het college van B en W gaat een nieuw project van stichting Amstelveen Oranje steunen dat gaat over de Tweede Wereldoorlog.

Het project, getiteld ‘Nooit meer terug gekomen’, is bedoeld om de verhalen over de vervolging en uitsluiting van Amstelveense (Joodse) inwoners tijdens de WO II boven water te krijgen, te bundelen voor volgende generaties en vooral om ze een gezicht te geven. Daarnaast is het bedoeling om deze verhalen te delen met Amstelveen en met name met het onderwijs.

Belangrijk
Burgemeester Mirjam van ’t Veld: ‘Het is belangrijk om te blijven herdenken. Als mensen weten wat oorlog en onderdrukking heeft aangericht, als mensen de geschiedenis kennen, is de kans kleiner dat de geschiedenis zich herhaalt. Door deze verhalen boven water te halen blijven ze bewaard. Ook in de toekomst. Daarnaast vind ik het belangrijk om de verhalen een gezicht te geven. Door ze te vertellen aan schoolkinderen en Amstelveners gaan de verhalen veel meer leven. En dat verdienen de Amstelveners die hun leven hebben verloren tijdens de bezetting in de oorlog.’

Nooit meer terug gekomen
Het project ‘Nooit meer terug gekomen’ is ontstaan door gesprekken tussen de burgemeester en Amstelveen Oranje. Beide zijn van mening dat de verhalen over wat er met de afgevoerde Amstelveners is gebeurd zichtbaar gemaakt moeten worden. Voor nu, maar ook voor volgende generaties. Er zal eerst brononderzoek worden gedaan om de nodige informatie boven tafel te krijgen.

Diverse vormen
Vervolgens zullen de verhalen in diverse vormen tot uiting worden gebracht. Er kan daarbij gedacht worden aan foldermateriaal, digitale uitingen maar ook door bijvoorbeeld borden en/of struikelstenen te plaatsen op die locaties waar de feiten hebben plaatsgevonden.  Het project wordt de komende maanden nader uitgewerkt.

 Reacties

Locatie