Amstelveen - Initiatiefgroep Nooit Meer Teruggekomen (onderdeel van Stichting Amstelveen Oranje) kent een veelbetekenende samenwerking met Stichting Zikna.

Sinds de totstandbrenging van herdenkingsmonument ‘Nooit meer teruggekomen’ aan de Prins Bernhardlaan in Amstelveen zijn er veel partijen betrokken geweest om de ontwikkeling en bouw van het monument te realiseren. Initiatiefgroep Nooit Meer Teruggekomen verheugt zich op een inhoudelijke samenwerking met het oog op de herdenking van de Amstelveense Joden die in de 2e Wereld Oorlog zijn weggevoerd en vermoord.

Stichting Zikna

Stichting Zikna werd in 2010 in het leven geroepen om Joden met levensvragen te helpen door het bieden van pastorale en geestelijke zorg. Haar doelgroep bestaat voor een belangrijk deel uit chronisch zieken van alle leeftijden en cliënten met eerste-, tweede-of derde generatie oorlogsproblematiek.

Rabbijn Katz

Binnen stichting Zikna is rabbijn Shmuel Katz de spil van het pastorale werk. Hij volgde een HBO-opleiding voor Joods-pastoraal werk. Samen met enkele getrainde vrijwilligers staat hij cliënten van stichting Zikna bij door hen vanuit de Joodse levensvisie de hand te reiken waar zij hulp nodig hebben. Het werkgebied van Zikna is verspreid over het hele land en er is een goede samenwerking met andere welzijnsorganisaties binnen Joods Nederland.

Herdenkingsplek

Samen met stichting Amstelveen Oranje heeft stichting Zikna zich ontfermd over het Amstelveense monument ter nagedachtenis van de Joodse Holocaustslachtoffers. Het monument zal minstens eenmaal per jaar een herdenkingsplek zijn voor de Joodse gemeenschap in Amstelveen.

Jom Hasjoa

In 2021 vond de eerste herdenking op Jom Hasjoa (de internationale herdenkingsdag van de Holocaust) vanwege Corona in kleine kring plaats. Vanaf 2022 hopen de betrokken partijen achter het project Nooit meer teruggekomen dat Jom Hasjoa de Amstelveens-Joodse gemeenschap bij elkaar weet te brengen op deze belangrijke en gevoelige dag.

Bewustzijn van vrijheid

De oorlog heeft een onbeschrijfelijk groot litteken achtergelaten, een litteken dat altijd zichtbaar zal blijven. Vanuit de geschiedenis en de huidige tijd leren we dat we ook nu moeten opkomen voor ieders vrijheid. Hoe creëren we dit bewustzijn in onze tijd waar te veel mensen vrijheid als een vanzelfsprekend begrip beschouwen?

Mede door de confrontatie van slachtoffers, verhalen en monumenten kunnen we het bewustzijn van vrijheid behoeden.

Er is veel ongezegd gebleven. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij datgene wat we weten, zoals de vele namen op het monument ons vertellen. Zodoende blijven we zoeken naar al datgene dat verloren gegaan is om onze bewustwording in stand te houden.

“Samen met onze inzet, betrokkenheid en belangen bereiken we meer.”

Met Stichting Zikna werkt de organisatie achter Nooit Meer Teruggekomen aan bronnen en programma’s om een betekenisvolle bijdrage aan die bewustwording te kunnen blijven geven.Reacties

Locatie