Het project


De stichting Amstelveen Oranje (onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten rond 4 en 5 mei in de gemeente Amstelveen) maakte in 2015 een start met een nieuw project, dat uiteindelijk de werktitel 'Nooit meer teruggekomen' draagt. Het project heeft als doel de verhalen over slachtoffers, Jodenvervolging en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen te vertellen.

Het meerjarige project is erop gestoeld in diverse uitingsvormen aandacht te schenken aan de achtergrond van uit Amstelveen weggevoerde burgers (met name Joden en mensen uit het verzet) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is er een projectgroep Nooit meer teruggekomen, die onder meer via deze website antwoord probeert te geven op de vraag:

Hoe heeft uitsluiting en uiteindelijke wegvoering van buren en vrienden, van stadsgenoten, kunnen plaatsvinden binnen deze relatief kleine samenleving?

Deze indringende vraag staat binnen het project centraal. En deze weinig belichte duistere periode in de Amstelveense geschiedenis wordt aan de hand van onder andere verhalen, artikelen, persoonlijke getuigenissen en foto’s zichtbaar gemaakt.

Met het vertellen en doorgeven van dit verhaal aan volgende generaties kan worden bijdragen aan een zinvolle maatschappelijke discussie over (het voorkomen van) discriminatie, uitsluiting en vervolging en het belang aangeven van het werken aan een samenleving waarin vrijheid en verbinding centraal staan.

De projectgroep Nooit meer teruggekomen houdt zich, in samenwerking met o.a. Amstelveen Oranje, de Vereniging Historisch Amstelveen en de werkgroep Ontmoeten en Herdenken) bezig met:

  • Bronnenonderzoek (o.a. interviews met overlevenden en getuigen)
  • Digitaliseren van fotomateriaal
  • Het opzetten van een educatief programma voor jeugd en jongeren
  • Het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek
  • Het onderzoeken van geschikte herdenkingsvormen in het straat beeld van Amstelveen
Hulp gezocht

De projectggroep Nooit meer teruggekomen is op zoek naar mensen die ons meer kunnen en willen vertellen over persoonlijke ervaringen, getuigenissen of gebeurtenissen rond het thema van de wegvoering van Amstelveners.

Kunt u ons hiermee helpen? Kent u nog mensen of verhalen over Joodse medeburgers, over personen uit het verzet of onderduikverschaffers in Amstelveen? Neem dan contact op met projectleider Hugo van der Kooij (hvdkooij@ziggo.nl of 0651263302).

NOOIT MEER TERUGGEKOMEN
OVER SLACHTOFFERS, JODENVERVOLGING EN VERZET TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG IN AMSTELVEEN