Amstelveen - Niet alleen de Amstelveense woningmarkt zit op slot, ook op de lokale kantorenmarkt is sprake van flinke krapte. Na jarenlange torenhoge leegstandspercentages staat nog maar een zeer beperkt aantal Amstelveense kantoren leeg, hetgeen voor een ongezonde situatie zorgt.

De Amstelveense kantorenvoorraad blijkt sinds 2009 afgenomen met bijna 30 procent. Diverse grote kantoorgebouwen, die aanvankelijk voor hoge leegstandspercentage zorgden, zijn of worden omgebouwd tot wooncomplexen en/of hotels.

Met name door de afname van het aantal kantoormeters heeft de Amstelveense kantorenmarkt inmiddels een kritisch punt gepasseerd en is er sprake is van een zorgelijke situatie die voorlopig niet beter lijkt te worden. Voor een gezonde kantorenmarkt is een leegstand van minimaal 8 procent de norm: in Amstelveen bedraagt de leegstand inmiddels nog maar 6,7 procent.

Transformaties

Enkele bekende voorbeelden van de transformatie van kantoorcomplexen tot wooncomplex zijn het oude KPMG-gebouw (The Mayor), de complexen aan de Startbaan, de Biesbosch 225 en bijvoorbeeld de nieuwe woontorens bij het Bankrashof en het Kostverlorenhof  In Kronenburg werden de afgelopen jaren diverse grote kantoorgebouwen omgebouwd tot hotels (waaronder Cityden Up, Ibis Budget, Adagio en Radisson).

Verdiepend onderzoek

Het college van B en W laat momenteel een verdiepend onderzoek uitvoeren naar de kanorenmarkt; de resultaten van de onderzoek volgen in november. Dat onderzoek is onder andere  ingezet in het kader van de plicht om asielzoekers/vluchtelingen/statushouders op te vangen. Amstelveen concludeert dat leegstaande kantoorgebouwen momenteel en vermoedelijk ook in de toekomst geen perspectief daarvoor bieden.Reacties