Amstelveen – Ondanks het streven van de (lokale) overheid om minder aardgas te gebruiken in de gemeente is het gasgebruik in Amstelveen de afgelopen twee jaar gestegen.

Het gasverbruik van woningen in Amstelveen blijkt sinds 2018 licht stijgende en begaf zich in 2020 weer boven de 50.000.000m3; dat is sinds 2016 niet meer voorgekomen, zo blijkt uit een gasgebruik-grafiek in de nieuwste gemeentelijke uitgave van Facts & Figures. 

gasverbruik_amstelveen.jpg

De gebruikscijfers zijn al gecorrigeerd in verband met schommelingen in de temperatuur. In koudere winters wordt er immers meer gas verbruikt dan in minder koude winters.

Duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid van gemeente Amstelveen bestaat uit drie pijlers, te weten energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.  De energietransitie is de overgang van gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen.

Elektriciteitsverbruik daalt

Het elektriciteitsverbruik van Amstelveense woningen laat wel een verder daling zien; die daling werd in 2013 ingezet. Toen bedroeg het gebruik 123.000 kWh, in 2019 was dat 109.000 kWh. Een toenemend deel van de gebruikte elektriciteit in Amstelveense woningen is daarbij afkomstig van zonnepanelen.

elek_amstelveen.jpg

De gemeente noemt de overgang naar een duurzame energievoorziening van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering.

Bron: Facts & Figures 2021Reacties