Amstelveen - Steeds meer Amstelveners in de bijstand kunnen niet meer rondkomen en moeten een beroep doen op bijzondere bijstand. Ook vragen zij vaker bewindvoering aan en zijn er meer aanvragen voor woonkostentoeslag gedaan. De ontwikkeling baart wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg & Welzijn, PvdA) zorgen.

‘De stijging in bijzondere bijstand en bewindvoeringskosten is een trend die al een paar jaar bezig is.  Meer aanvragen voor bijzondere bijstand komt omdat de gewone bijstand niet meer genoeg is om van rond te komen zonder aanvulling,' zegt Van Ballegooijen.

Bewindvoeringskosten

Ook wordt  meer beroep gedaan op zogenoemde bewindvoeringskosten: als inwoners niet meer in staat zijn om zijn eigen geldzaken te regelen, kunnen ze bewindvoering aanvragen. 'De stijging komt omdat onze samenleving zo ingewikkeld is dat het mensen niet meer lukt zelf hun geld te beheren. Dat komt onder meer door het ingewikkelde toeslagensysteem. Het is belangrijk dat we het bestaansminimum verhogen en de toeslagen vereenvoudigen,'stelt de wethouder.

Honderd extra gezinnen

Honderd extra gezinnen vroegen in 2020 extra hulp aan. Voor een groot deel is de stijging in uitgaven te wijten aan de kosten van bewindvoering. Dit is een landelijke trend. Als inwoners niet meer in staat zijn om zijn eigen geldzaken te regelen, kunnen ze bewindvoering aanvragen. Het is een hulpmiddel om weer op orde te komen, als er bijvoorbeeld serieuze geldproblemen zijn. Bijzondere bijstand is een eenmalige aanvulling op een minimuminkomen, bijvoorbeeld voor onverwachte medische kosten.

Meer aanvragen woonkostentoeslag

Ook de aanvragen en uitgaven voor woonkostentoeslag zijn in Amstelveen hoger dan voorgaande jaren. Dit is volgens de gemeente het gevolg van de coronapandemie en het daardoor instellen van een tijdelijke COVID woonkostentoeslag. In totaal zijn in 2020 135 aanvragen voor woonkostentoeslag toegekend.

Wethouder van Ballegooijen noemt het wel goed dat bewoners de Amstelveense minimaregelingen goed hebben weten te vinden. Zo werd van een verruimde computerregeling voor kinderen goed gebruik gemaakt. De regelingen voor kinderen bestaan onder andere uit een vergoeding voor schoolkosten, sport- en cultuurkosten, internetkosten en een tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer. Per januari 2020 heeft de gemeenteraad de computerregeling uitgebreid: in plaats van één computer per gezin heeft nu elk kind op het voortgezet onderwijs recht op een eigen computer. Hierdoor zijn er 90 computers meer verstrekt. Dit kwam precies goed uit vanwege het thuisonderwijs. 

Ook is er een speciale zwemregeling, maar daar werd juist minder gebruikt van gemaakt omdat het zwembad  een groot deel van het jaar gesloten was door COVID.

Via de gemeentelijke website www.amstelveen.nl/minima is op eenvoudige wijze te vinden welke regelingen er zijn en wanneer iemand daarvoor in aanmerking komt.Reacties